Comisii CLN

Comisia pentru activităţi economico- financiare, agricultură,
juridică şi de disciplină:

 • Kelo Milan – presedinte
 • Totorean Florin – secretar
 • Ambrus Lubomir Ivan
 • Onuţe Dan Ioan
 • Paliş Gligor

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală:

 • Paladie Răzvan Florin – presedinte
 • Somrak Duşan – secretar
 • Suslak Marek Andrei
 • Onea Mircea Laurenţiu
 • Falticska Sergiu Bogdan

Comisia pentru activitati social- culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport:

 • Orban Ecaterina Maria – presedinte
 • Huszarik Alexandrina Nicoleta – secretar
 • Albu Cosmin Cristian
 • Kocsis Andrei Valentin
 • Nagy Iuhasz Mihai Iaroslav