Consiliul local

Consiliul local al orașului Nădlac se întrunește în ședința extraordinară pentru data de 29.11.2019, orele 08:00, la sediul Primăriei orașului Nădlac, la care se propune următorul proiect al ordinei de zi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, puteți consulta proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Orasului Nãdlac, pe acest site.

Skip to content