Consiliul local

Consiliul local al orașului Nădlac se întrunește în ședința ordinară pentru data de 15.02.2018, orele 16:0o, la sediul Primăriei orașului Nădlac, la care se propune urmatorul proiect al ordinei de zi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, puteți consulta proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Orasului Nãdlac, pe acest site.