Consiliul local

Consiliul local al orașului Nădlac se întrunește în ședința de îndată pentru data de 03.12.2018, orele 16:00, la sediul Primăriei orașului Nădlac, la care se propune urmatorul proiect al ordinei de zi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, puteți consulta proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local al Orasului Nãdlac, pe acest site.