Elaborare audit energetic și certificare energetică pentru clădirile din patrimoniul orașului