Hotărâri din anul 2017

Hotărârea nr. 1 din 31.01.2017 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 31.01.2017

Hotărârea nr. 2 din 31.01.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din 29.12.2016

Hotărârea nr. 3 din 31.01.2017 privind aprobarea reevaluării patrimoniului unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 4 din 31.01.2017 privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 5 din 31.01.2017 privind rectificarea suprafeței parcelei nr. top. 13691/119 evidențiată în CF nr. 308012 Nădlac

Hotărârea nr. 6 din 31.01.2017 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 7 din 31.01.2017 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acord Document de Poziție, prind modul de implementare al proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”

Hotărârea nr. 8 din 31.01.2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori din județul Arad – Zona 1

Hotărârea nr. 9 din 31.01.2017 privind acordarea unui mandat reprezentantului orașului Nădlac în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Hotărârea nr. 10 din 31.01.2017 privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare

Hotărârea nr. 11 din 31.01.2017 privind alegerea Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Victoria Nădlac

Hotărârea nr. 12 din 31.01.2017 privind aprobarea cotei de consum lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea orașului Nădlac

Hotărârea nr. 13 din 09.02.2017 privind aprobarea ordinei de zi  a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.02.2017

Hotărârea nr. 14 din 09.02.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 31.01.2017

Hotărârea nr. 15 din 09.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției pentru investiția „Reabilitare de străzi din orașul Nădlac”, compusă din valoarea serviciilor/lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12.2016 și valoarea rest de executat

Hotărârea nr. 16 din 09.02.2017 privind aprobarea documentației pentru investiția „Modernizare și reabilitare rețea de străzi din orașul Nădlac, faza D.A.L.I.”

Hotărârea nr. 17 din 28.02.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.02.2017

Hotărârea nr. 18 din 28.02.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.02.2017

Hotărârea nr. 19 din 28.02.2017 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local, care vor fi prestate de beneficiarii Legii 46/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 20 din 28.02.2017 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, situate în orașul Nădlac, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Hotărârea nr. 21 din 28.02.2017 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Nădlac în comisia de evaluare și asigurare a calității educației al Liceului Josef Gregor Tajovsky Nădlac

Hotărârea nr. 22 din 09.03.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.03.2017

Hotărârea nr. 23 din 09.03.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.02.2017

Hotărârea nr. 24 din 09.03.2017 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între orașul Nădlac și Parohia Ortodoxă Română Nădlac

Hotărârea nr. 25 din 09.03.2017 privind aprobarea participării la licitația publică având ca obiect achiziția unui imobil

Hotărârea nr. 26 din 09.03.2017 privind modificarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere, precum și modificarea taxelor speciale de colectat, încărcat, transportat și depozitat deșeuri menajere de la persoane fizice

Hotărârea nr. 27 din 09.03.2017 privind reprezentarea intereselor orașului Nădlac în Dosar nr. 7881/2/2016 aflat pe rolul Curții de Apel București, de către Cabinet Avocat Vodă Petru Rareș

Hotărârea nr. 28 din 09.03.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Nădlac

Hotărârea nr. 29 din 28.03.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.03.2017

Hotărârea nr. 30 din 28.03.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 09.03.2017

Hotărârea nr. 31 din 09.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Hotărârea nr. 32 din 09.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 33 din 09.03.2017 privind participarea orașului Nădlac în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 34 din 09.03.2017 privind participarea orașului Nădlac în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Josef Gregor Tajovsky Nădlac în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Hotărârea nr. 35 din 09.03.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2017

Hotărârea nr. 36 din 24.04.2017 privind alegerea președintelui de ședințe

Hotărârea nr. 37 din 24.04.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 24.04.2017

Hotărârea nr. 38 din 24.04.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 28.03.2017

Hotărârea nr. 39 din 24.04.2017 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară  a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum și a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2018

Hotărârea nr. 40 din 24.04.2017 privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2018

Hotărârea nr. 41 din 24.04.2017 privind aprobarea tarifului referitor la activitatea de colectat, transportat, depozitat deșeuri menajere pentru persoane juridice, precum și aprobarea taxelor speciale de colectat, încărcat, transportat și depozitat deșeuri menajere de la persoane fizice pentru anul fiscal 2018

Hotărârea nr. 42 din 24.04.2017 privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi (alei/intrări) din orașul Nădlac

Hotărârea nr. 43 din 24.04.2017 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 5092/2005

Hotărârea nr. 44 din 24.04.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 909 mp, parcela cu nr. cad. 302250, evidențiată în CF 302250 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr. 11, jud. Arad, d-nei Vesa Anne Maria și d-lui Vesa Ioan

Hotărârea nr. 45 din 24.04.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 911 mp, parcela cu nr. cad. 302247, evidențiată în CF 302247 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr. 5, jud. Arad, d-nei Sârca Ana și d-lui Sârca Ioan-Emil

Hotărârea nr. 46 din 24.04.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 469 mp, parcela cu nr. cad. 302253, evidențiată în CF 302253 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Primăverii, nr. 15, jud. Arad, d-nei Toszeczki Ana

Hotărârea nr. 47 din 11.05.2017 privind aprobarea aprobarea ordinei de zi  a ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 11.05.2017

Hotărârea nr. 48 din 11.05.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 24.04.2017

Hotărârea nr. 49 din 11.05.2017 privind acordarea unui mandat general reprezentanților orașului Nădlac în vederea semnării actelor notariale

Hotărârea nr. 50 din 11.05.2017 privind aprobarea ordinei de zi  a ședinței ordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 23.05.2017

Hotărârea nr. 51 din 11.05.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Nădlac din data de 11.05.2017

Hotărârea nr. 52 din 23.05.2017 privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publică la nivelul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 53 din 23.05.2017 privind stabilirea zilelor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 54 din 23.05.2017 privind rectificarea suprafeței parcelei cu nr. cad 302124, evidențiată în CF nr. 302124 Nădlac, situată în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 55 din 23.05.2017 privind retragerea din calitate de membru al Asociației Orașelor din România

Hotărârea nr. 56 din 23.05.2017 privind respingerea plângerii prealabile împotriva HCL 124/21.09.2010, formulată de Karkuș Cristian Alin, cu domiciliul în orașul Nădlac, str. V. Lucaciu nr. 126

Hotărârea nr. 57 din 23.05.2017 privind constituirea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac, conform Ordinului nr. 96/2016

Hotărârea nr. 58 din 23.05.2017 privind aprobarea participării orașului Nădlac în cadrul Programului INTERREG V – A România-Ungaria, Axa Prioritară 5. Îmbunătățirea riscurilor și gestionării dezastrelor, Prioritatea de investiții 5/b, cu proiectul cu titlul „Joint measures to improve risk-prevention and disaster management in the cross-border area of Nădlac – Pecica – Battonya” și aprobarea cofinanțării acestuia 

Hotărârea nr. 59 din 23.05.2017 privind alocarea sumei de 325.000 lei din bugetul local pe anul 2017 Clubului Sportiv de drept public Victoria Nădlac

Hotărârea nr. 60 din 23.05.2017 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al orașului Nădlac pentru activități nonprofit de interes local în anul 2017

Hotărârea nr. 61 din 23.05.2017 privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2016

Hotărârea nr. 62 din 23.05.2017 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al orașului Nădlac, precum și transmiterea acestora în folosință operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad S.A.

 

 

Hotărârea nr. 63 din 28.06.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 28.06.2017

Hotărârea nr. 64 din 28.06.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 23.05.2017

Hotărârea nr. 65 din 28.06.2017 privind aprobarea documentației cadastrale  pentru apartamentare imobil, situat în orașul Nădlac, str. George Enescu, nr.74, parcela nr. cad.301949-C1, evidenţiată în CF nr. 301949 Nădlac

Hotărârea nr. 66 din 28.06.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.4.625/08.08.2001, încheiat între oraşul Nădlac şi SC Milsor Disco Parc SRL.

Hotărârea nr. 67 din 28.06.2017 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, situate în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 68 din 28.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. APOTERM NĂDLAC S.A.

Hotărârea nr. 69 din 28.06.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 898 mp, parcela cu nr. cad.   306406, evidenţiată în CF nr. 306406 Nădlac, teren situat  în oraşul  Nădlac, str. Abatorului nr. 15 jud. Arad, dlui Bagyinszki Pavel, cu domiciliul  în oraşul Nădlac, str. Abatorului nr. 5, jud. Arad

Hotărârea nr. 70 din 28.06.2017 privind aprobarea atribuirii de denumire unei străzi(alei/intrări)din oraşul Nădlac

Hotărârea nr. 71 din 28.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2017

Hotărârea nr. 72 din 28.06.2017 privind desemnarea dlui Roszkos Ioan în funcția de șef serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac

Hotărârea nr. 73 din 28.06.2017 privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 302001 Nădlac, CF nr. 307276 Nădlac

Hotărârea nr. 74 din 28.06.2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție- Reabilitare iluminat public orașul Nădlac

Hotărârea nr. 75 din 28.06.2017 privind desemnarea reprezentantului care va face parte din comisia de concurs, în calitate de observator, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Hotărârea nr. 76 din 28.06.2017 privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. aferent pentru Zona mixta functiuni industriale cu specific agricol, servicii, depozitare-Zona groapa de gunoi Nadlac

Hotărârea nr. 77 din 28.06.2017 privind aprobarea Planului de reparații și investiţii pe anul 2017 pe domeniul public al Oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare)

Hotărârea nr. 78 din 28.06.2017 privind aprobarea  programului de lucrări edilitar-gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2017

Hotărârea nr. 79 din 24.07.2017 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 80 din 24.07.2017 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 24.07.2017

Hotărârea nr. 81 din 24.07.2017 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.06.2017

Hotărârea nr. 82 din 24.07.2017 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2017

Hotărârea nr. 83 din 24.07.2017 privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficienţelor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la nivelul oraşului Nădlac

Hotărârea nr. 84 din 24.07.2017 privind stabilirea indemnizației de ședință care se acordă membrilor Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 85 din 24.07.2017 privind aprobarea efectuării auditului financiar economic asupra proiectului privind obiectivul”Campus Școlar- Grup Școlar J.G.Tajovsky”

Hotărârea nr. 86 din 24.07.2017 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1756 mp, parcela cu nr. cad.304790, evidențiată în CF nr.304790 Nădlac, teren situat în orașul Nădlac, str. Dr. M. Luther, nr.6, județul Arad, dnei Curteanu Maria, domiciliată în orașul Nădlac, str. Mihai Viteazu, nr.56, județul Arad

Hotărârea nr. 87 din 24.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru continuarea obiectivului de investiție  CAMPUS ŞCOLAR – GRUP ŞCOLAR ˝J.G.TAJOVSKY”,  precum și a proiectului refacere cămin internat și comasare cu cantină

Hotărârea nr. 88 din 24.07.2017 privind aprobarea comasării loturilor unor imobile situate în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 89 din 24.07.2017 privind aprobarea comasării unor loturi situate în intravilanul orașului Nădlac,  evidențiate în CF nr. 303050 Nădlac, CF nr. 303053 Nădlac, CF 303051 Nădlac, precum și rectificarea suprafetei parcelei rezultate după comasare

Hotărârea nr. 90 din 24.07.2017 privind desființarea activității Serviciului Centrului de Zi de îngrijire a copiilor Nădlac, serviciu din subordinea Consiliului Local al orașului Nădlac

Hotărârea nr. 91 din 24.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Nădlac