Hotărâri din anul 2018

Hotărârea nr. 1 din 08.01.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 08.012018

Hotărârea nr. 2 din 08.01.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 28.12.2017

Hotărârea nr. 3 din 08.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și a deficitului secțiunii de dezvoltare aferente anului 2017

Hotărârea nr. 4 din 19.01.2018 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local din data de 19.01.2018

Hotărârea nr. 5 din 19.01.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 08.01.2018

Hotărârea nr. 6 din 19.01.2018 privind însușire P.U.Z. şi R.L.U. pentru „Construire supermarket P+1 și acces carosabil din str. Independenței”

Hotărârea nr. 7 din 30.01.2018 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 30.01.2018

Hotărârea nr. 8 din 30.01.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 19.01.2018

Hotărârea nr. 9 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de demnitate publică, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 10 din 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 în cadrul unității administrativ-teritoriale Nădlac

Hotărârea nr. 11 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

Hotărârea nr. 12 din 30.01.2018 privind aprobarea planului local de resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2018

Hotărârea nr. 13 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului de acţiuni și de lucrări de interes local, care vor fi prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 14 din 30.01.2018 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Act  Adiţional

Hotărârea nr. 15 din 30.01.2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului  ( construcție și teren ) evidenţiat în CF nr. 304832  Nădlac, parcela nr. top. 1531/1, Cad.C1, top.1531/1

Hotărârea nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, str. Victoriei, nr.43, evidențiat în CF nr. 301744 Nădlac

Hotărârea nr. 17 din 30.01.2018 privind aprobarea trecerii cotei de 1115/1215 din terenul situat în orașul Nădlac, Cartierul Nou, nr.44, jud. Arad, evidențiat în CF nr.308611 Nădlac, din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Nădlac

Hotărârea nr. 18 din 30.01.2018 stabilirea zilelor orașului Nădlac

Hotărârea nr. 19 din 30.01.2018 privind aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere a nivelului chiriilor pentru localurile școlare

Hotărârea nr. 20 din 30.01.2018 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru Zona de depozitare și producție agricolă „Spații depozitare cereale, utilaje agricole- hale și silozuri

Hotărârea nr. 21 din 30.01.2018 privind alegerea Consiliului de administrație la Clubul sportiv Victoria Nădlac

Hotărârea nr. 22 din 15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 23 din 15.02.2018 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de 15.02.2018

Hotărârea nr. 24 din 15.02.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 30.01.2018

Hotărârea nr. 25 din 15.02.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilelor situate în orașul Nădlac, evidențiate în CF nr. 300118 Nădlac și CF nr. 300119 Nădlac + ANEXA1ANEXA2ANEXA3ANEXA4ANEXA5ANEXA6ANEXA7

Hotărârea nr. 26 din 15.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul cu denumirea „Remiza pompieri”

Hotărârea nr. 27 din 15.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Amenajare piață agroalimentară”

Hotărârea nr. 28 din 15.02.2018 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului (construcţie şi teren) în suprafaţă utilă de 120 mp, din parcela nr. top. 4055/1/1/1,  situată în oraşul Nădlac, înscrisă în CF nr. 303561 NădlacANEXA1ANEXA2

Hotărârea nr. 29 din 15.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.164/28.12.2017

Hotărârea nr. 30 din 15.02.2018 privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă ” pe picior „ + ANEXA1 + ANEXA2

Hotărârea nr. 31 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului local al oraşului Nădlac pe anul 2018ANEXA1ANEXA2ANEXA3

Hotărârea nr. 32 din 15.02.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anii precedenți

Hotărârea nr. 33 din 15.02.2018 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac în vederea conservării și promovării culturii tradiționale slovace

Hotărârea nr. 34 din 15.02.2018 privind participarea Orașului Nădlac, în colaborare cu Asociația Diakonia Evanghelică Nădlac și Liceul Teoretic Jozef Gregor Tajovsky Nădlac, în vederea acoperirii cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic

Hotărârea nr. 35 din 06.03.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 06.03.2018

Hotărârea nr. 36 din 06.03.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinara a Consiliului local Nădlac din data de 15.02.2018

Hotărârea nr. 37 din 06.03.2018 privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 304030 Nădlac, CF nr. 308961 Nădlac și CF nr. 301746 Nădlac + ANEXA

Hotărârea nr. 38 din 06.03.2018 privind  aprobarea rectificării suprafeței imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr. 308789 Nădlac, CF nr. 308788 Nădlac și CF nr. 308979 Nădlac + ANEXA

Hotărârea nr. 39 din 06.03.2018 privind actualizarea nomenclatorului stradal al orașului Nădlac + ANEXA

Hotărârea nr. 40 din 06.03.2018 privind modificarea și completarea Cap. V din Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr. 39/24.04.2017

Hotărârea nr. 41 din 06.03.2018 privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condițiile exproprierii și solicitarea consemnării despăgubirilor

Hotărârea nr. 42 din 27.03.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.03.2018

Hotărârea nr. 43 din 27.03.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului local Nădlac din data de 06.03.2018

Hotărârea nr. 44 din 27.03.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor orașului Nădlac + Anexa

Hotărârea nr. 45 din 27.03.2018 privind aprobarea tarifului facturat de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. și plătit de către Utilizatori ( persoane juridice ) pentru activitatea separată și transportul separat al deșeurilor municipale

Hotărârea nr. 46 din 27.03.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr.308304 Nădlac

Hotărârea nr. 47 din 27.03.2018 privind aprobarea vânzării cotei de 1115/1215 din terenul situat în orașul Nădlac, Cartierul Nou, nr.44, evidențiat în CF nr.308611 Nădlac ( Nr. CF vechi 8737 ), parcela cu nr. cad.308611 ( nr. top. 12345-12350/39 ), dnei Petruțu Floarea și dlui Petruțu Mihai

Hotărârea nr. 48 din 27.03.2018 privind aprobarea PUZ și RLU pentru Construire supermarket P+1 și acces carosabil din str. Independenței

Hotărârea nr. 49 din 27.03.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Hotărârea nr. 50 din 27.03.2018 privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017, precum și înlocuirea Planului de investiții

Hotărârea nr. 51 din 27.03.2018 privind aprobarea repartizării finanțărilor nerambursabile alocate din fondurile  bugetului local al Orașului Nădlac  pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2018

Hotărârea nr. 52 din 27.03.2018 privind aprobarea  programului de lucrări edilitar-gospodărești, reparații și dotări finanțate din bugetul local pentru anul 2018

Hotărârea nr. 53 din 16.04.2018 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 54 din 16.04.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 16.04.2018

Hotărârea nr. 55 din 16.04.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.03.2018

Hotărârea nr. 56 din 16.04.2018 privind modificarea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017, precum și înlocuirea Planului de Investiții

Hotărârea nr. 57 din 17.04.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 17.04.2018

Hotărârea nr. 58 din 17.04.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 16.04.2018

Hotărârea nr. 59 din 17.04.2018 privind modificarea limitei de proprietate comună între parcelele evidențiate în CF 303539 Nădlac și CF 306222 Nădlac

Hotărârea nr. 60 din 17.04.2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului evidențiat în CF nr.309038 Nădlac, parcela nr. cad.309038 și nr. cad.308938-C1

Hotărârea nr. 61 din 17.04.2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietatea privată a orașului Nădlac situate în intravilanul orașului Nădlac

Hotărârea nr. 62 din 17.04.2018 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 1.620 mp, parcela cu nr. top. 242, evidenţiată  în  CF nr. 309097 Nădlac

Hotărârea nr. 63 din 17.04.2018 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în orașul Nădlac, evidențiat în CF nr. 308979 Nădlac

Hotărârea nr. 64 din 17.04.2018 aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Oraşului Nădlac a imobilului  evidenţiat în CF nr.309157 Nădlac și CF nr.309154 Nădlac

Hotărârea nr. 65 din 27.04.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 27.04.2018

Hotărârea nr. 66 din 27.04.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 17.04.2018

Hotărârea nr. 67 din 27.04.2018 privind impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019 + ANEXA

Hotărârea nr. 68 din 27.04.2018 privind încheierea și aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2017 + ANEXA1 + ANEXA2 + ANEXA3 + ANEXA4 + ANEXA5 + ANEXA6

Hotărârea nr. 69 din 27.04.2018 privind acordul Consiliului Local Nădlac cu privire la cooptarea în cadrul S.C. Apoterm Nădlac S.A. Nădlac a S.C. Foradex Valea Oltului S.A.

Hotărârea nr. 70 din 10.05.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului local Nădlac din data de 10.05.2018

Hotărârea nr. 71 din 10.05.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 27.04.2018

Hotărârea nr. 72 din 10.05.2018 privind aprobarea actului adiţional nr.4 la contractul de concesiune nr.9016 din 20.09.2012 şi a actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr.9017 din 20.09.2012

Hotărârea nr. 73 din 10.05.2018 privind aprobarea introducerii în circuitul funciar și trecerea în domeniul privat al orașului Nădlac a unui teren

Hotărârea nr. 74 din 10.05.2018 privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public al oraşului Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. + ANEXA

Hotărârea nr. 75 din 10.05.2018 privind stabilirea chiriei lunare pentru locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, situate în oraşul Nădlac, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Hotărârea nr. 76 din 10.05.2018 privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care orașul Nădlac este membru asociat

Hotărârea nr. 77 din 10.05.2018 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de uz și servitute asupra terenului în suprafață de 9975 mp, parcela cu nr. cad.303494, evidențiată în CF nr.303494 Nădlac

Hotărârea nr. 78 din 10.05.2018 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a orașului Nădlac a terenului evidențiat în CF nr. 308722 Nădlac

Hotărârea nr. 79 din 10.05.2018 privind aprobarea comasării loturilor imobilelor situate în orașul Nădlac, parcelele evidențiate în CF nr.300120 Nădlac, CF nr.300121 Nădlac, CF nr.309002 Nădlac și CF nr.309009 Nădlac

Hotărârea nr. 80 din 10.05.2018 privind realizarea obiectivului de investiții ”Amenajare Piață Agroalimentară localitatea Nădlac, județul Arad ”

Hotărârea nr. 81 din 10.05.2018 privind împuternicirea primarului orașului Nădlac în vederea realizării demersurilor pentru obținerea licenței de explorare a apei geotermale, negocierea, semnarea și ridicarea acesteia

Hotărârea nr. 82 din 10.05.2018 privind împuternicirea primarului orașului Nădlac în vederea renegocierii efectuării unui schimb de imobile între Orașul Nădlac și Parohia ortodoxă română Nădlac

Hotărârea nr. 83 din 10.05.2018 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 8/2018

Hotărârea nr. 84 din 10.05.2018 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Nădlac în Adunarea Generală a operatorului regional SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA

Hotărârea nr. 85 din 29.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărârea nr. 86 din 29.05.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 29.05.2018

Hotărârea nr. 87 din 29.05.2018 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 10.05.2018

Hotărârea nr. 88 din 29.05.2018 privind privind atribuirea unei suprafețe din parcela cu nr. top.13691/97, evidențiată în CF nr.304687 Nădlac      ( Nr. CF vechi 2201 ), în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, dnei Iancu Alina

Hotărârea nr. 89 din 29.05.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

Hotărârea nr. 90 din 29.05.2018 privind aprobarea utilizării excedentului local din anii precedenți

Hotărârea nr. 91 din 29.05.2018 privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Hotărârea nr. 92 din 29.05.2018 privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul privat al acestuia al imobilului evidențiat în CF nr. 304576 Nădlac

Hotărârea nr. 93 din 14.06.2018 privind aprobarea ordinei de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local Nădlac din data de 14.06.2018

Hotărârea nr. 94 din 14.06.2018 privind privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Nădlac din data de 29.05.2018

Hotărârea nr. 95 din 14.06.2018 privind transmiterea cu titlu gratuit a unor imobile situate pe raza orașului Nădlac, din domeniul public al statului  român și din administrarea  Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, în domeniul public al orașului Nădlac și în administrarea Consiliului Local Nădlac

Hotărârea nr. 96 din 14.06.2018 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile între Orașul Nădlac și  Parohia ortodoxă română Nădlac

Hotărârea nr. 97 din 14.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activităților de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, pentru combaterea vectorilor și dăunătorilor de pe raza orașului Nădlac

Hotărârea nr. 98 din 14.06.2018 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului (construcţie și teren), situat în intravilanul orașului Nădlac, nr. cad.306222-C1, C2, C3, C4 și cota de 561/84316 din parcela nr. cad.306222 din CF nr. 306222 Nădlac

Hotărârea nr. 99 din 14.06.2018 privind privind aprobarea proiectului cu denumirea ,,Reabilitarea iluminatului public în orașul Nădlac, județul Arad”, faza P.T. + D.E.

Hotărârea nr. 100 din 14.06.2018 privind emiterea acordului referitor la acceptarea ofertei, condițiile exproprierii și solicitarea consemnării despăgubirilor