REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Oraşului Nădlac

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1

Consiliul local al oraşului Nădlac este autoritatea deliberativă prin care se realizează autonomia locală la nivelul oraşului Nădlac.

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

Pentru a citi întreg documentul click aici …