Anunț Primăria Nădlac 23.07.2013

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că s-au elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, în data de 23.07.2013, următorul proiect de act normativ:

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Nădlac în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii, sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 09.08.2013.

ANUNŢ

CONTRACT STANDARD ACCES PROPRIETATE PRIVATĂ

EXPUNERE DE MOTIVE

REGULAMENT

HOTĂRÂRE APROBARE REGULAMENTSari la conținut