A N U N Ţ PRIVIND LOCUINŢELE A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII

Nr. 5712 din 20.10.2020

A N U N Ţ

 PRIVIND LOCUINŢELE A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII

 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei implementează, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Tinerii interesați, care îndeplinesc următoarele criterii:

1.să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste;

2.titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

3.să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele,

pot depune/transmite cererile de locuinţă, însoţite de copia cărţii de identitate, la compartimentul „Registratură” din cadrul primăriei, pe adresa office@primaria-nadlac.ro sau prin fax. nr. 0257/473300.

Termenul limită până la care se depun cererile este 20.11.2020.

Model cerereSari la conținut