Acte legislative

LEGISLAŢIE UTILĂ

»   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ

»   LEGE Nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

»   LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public

»   LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 *** Republicată – privind transparenţa decizională în administraţia publică

»   LEGE Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 – privind finanţele publice locale

»   LEGE Nr. 51/2006 din 8 martie 2006 *** Republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităti publice

»   LEGE Nr. 554/2004 din 2 decembrie 2004 – Legea contenciosului administrativ

»   LEGE Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 – Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

»   ORDIN Nr. 1058/2019 din 11 februarie 2019 – privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului

Sari la conținut