Anunț acord mediu – 21.06.2018

Oraș Nădlac titular al proiectului ”AMENAJARE TROTUARE ȘI PARCĂRI ZONA CENTRALĂ, STR. NICOLAE BĂLCESCU”, orașul Nădlac anunță publicul interesat asupra deciziei luată în cadrul ședinței etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureșului, FN de luni până vineri, între orele 08-16, precum și la următoarea adresă de internet: www.anpm.apmar.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunțului.Sari la conținut