Anunț ajutor incălzire 2021

ANUNȚ

Activitatea de preluare a cererilor în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021 – martie 2022 și a suplimentului pentru energie, se va desfășura în orașul Nădlac începând cu data de 18 octombrie 2021.

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va face începând cu luna noiembrie 2021, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare în perioada 18.10.2021 – 19.11.2021

– începând cu luna depunerii cererii, pentru solicitanții care au depus cererile și  documentele doveditoare până în data de 20 a lunii respective;

– începând cu luna următoare, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare după data de 20 a lunii;

– începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

 

Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor și suplimentul pentru energie, valorile de referință în funcție de sistemul de încălzire și valoarea suplimentului pentru energie

 

  1. Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor și suplimentul pentru energie

 

Familie: 1.386 lei/persoană

 

Persoană singură: 2.053 lei

 

  1. Baremele de venit mediu net lunar și procentele ȋn care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor și suplimentul pentru energie

 

VENIT / MEMBRU DE FAMILIE PROCENT
Până la 200 lei 100%
200,1 lei – 320 lei 90%
320,1 lei – 440 lei 80%
440,1 lei – 560 lei 70%
560,1 lei – 680 lei 60%
680,1 lei – 920 lei 50%
    920,1 lei – 1040 lei 40%
1040,1 lei – 1160 lei 30%
1160,1 lei – 1280 lei 20%
1280,1 lei – 1386 lei 10%
   pentru persoana singură 1280,1 lei –2053 lei 10%

 

 

  1. Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire

 

Gaze naturale: 250 lei/lună

Energie electrică: 500 lei/lună

Combustibili solizi și/sau petrolieri: 320 lei/lună

 

În cazul ajutorului pentru energie termică, acesta nu poate depăși ajutorul maxim

 

lunar stabilit de primar, care se calculează după următoarea formulă:

 

Ajutor maxim lunar = Cps x CLmed x PL,

unde:

– Cps reprezintă compensarea procentuală din bugetul de stat;

– CLmed reprezintă consumul mediu lunar stabilit pe tip de apartament, prevăzut ȋn anexa nr. 1 la lege și în funcție de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 2 la lege;

– PL reprezintă prețul local al gigacaloriei pentru energia termică furnizată și facturată populației prin sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin hotărârea administrației publice locale, ȋn conformitate cu prevederile legale.

 

  1. Suplimentul pentru energie – se acordă lunar, pe tot parcursul anului, cumulat, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate:

 

Energie electrică: 30 lei/lună

Gaze naturale: 10 lei/lună

Energie termică: 10 lei/lună

Combustibili solizi și/sau petrolieri: 20 lei/lună

 

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este 70 lei/lună

 

ACTE NECESARE PENTRU OBȚNEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE CU

LEMNE, COMBUSTIBILI PETROLIERI SI SUPLIMENT ENERGIE

 

– copie de pe contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  comodat pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

– certificatul de căsătorie, dupa caz;

– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

-pentru persoanele care au încadrare în grad de handicap- certificat de încadrare în grad de handicap – copie

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;

– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

– adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

-alte venituri realizate în țară sau străinătate;

– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

– adeverinţa de la registrul agricol din localitatea de domiciliu și/sau din localitatea în care deține terenuri agricole

–foaie de patrimoniu eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei  Nădlac, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei

 

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.

– adeverință cu numărul contului bancar

– alte acte in funcție de situație

 

PENTRU SUPLIMENT:  copie de pe factura gaze naturale (toate paginile) si/sau factura energie electrică (toate paginile)

 

ACTE NECESARE PENTRU OBȚNEREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE CU

ENERGIE ELECTRICĂ SI SUPLIMENT ENERGIE

 

– copie de pe contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  comodat pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

– factură de energie electrica  recentă (din ultimele luni ale anului 2021)- toate paginile;

– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

– certificatul de căsătorie, dupa caz;

– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

-pentru persoanele care au încadrare în grad de handicap- certificat de încadrare în grad de handicap – copie

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;

– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

– adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

 

-alte venituri realizate în țară sau străinătate;

 

– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

– adeverinţa de la registrul agricol din localitatea de domiciliu și/sau din localitatea în care deține terenuri agricole

–foaie de patrimoniu eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei  Nădlac, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei

 

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.

– adeverință cu numărul contului bancar

– alte acte in funcție de situație

 

PENTRU SUPLIMENT:  copie de pe factura gaze naturale (toate paginile) si/sau factura energie electrică (toate paginile)

 

 

 

DOCUMENTELE NECESARE PRIVIND AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

 

– copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

– factură de gaze recentă (din ultimele luni ale anului 2021);

– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

– certificatul de căsătorie;

– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință daca salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;

– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

– adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad, pentru toate  persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

-certificat de rol fiscal  eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei  Nădlac, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei

– adeverinţa de rol agricol.

 

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii

 

 

DOCUMENTELE NECESARE PRIVIND AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI CU ENERGIE TERMICĂ

 

– copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;

 

– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită ajutorul;

– certificatul de căsătorie;

– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,  dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;

– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile, eliberată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad, pentru toate  persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază  sau nu de  bursă;

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

-adeverinta de la administrator din care să rezulte nominal persoanele care locuiesc  la adresa  respectiva

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;

-certificat de rol fiscal  eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei  Nădlac, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi membrii familiei

– adeverinţa de rol agricol.

 

In cazul detinerii în proprietate  a unui autoturism/autoturisme şi/ sau  motocicletă/motociclete  se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.

 

Cerere ajutor încălzire

ANEXA nr. 4: LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social și ajutorului de încălzireSari la conținut