Anunț buget 2019

A N U N Ţ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că
s-au elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei,
respectiv site-ul NT-TV în data de 25.03.2019, următorul proiect de act
normativ:
– Propunerea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Nădlac
pentru anul 2019
Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se
pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac,
până în data de 09.04.2019.

Primar

MĂRGINEAN IOAN-RADU

Buget 2019 venituri poate fi consultat AICI!

Buget 2019 cheltuieli poate fi consultat AICI!Sari la conținut