ANUNŢ CU PRIVIRE LA LUCRĂRILE DE INTABULARE A TERENURILOR EXTRAVILANE DIN FONDURILE BUGETULUI DE STAT

 

Primăria orașului Nădlac anunță, că în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoarele cadastrale, conform prevederilor Ordinului ANCPI 819/2016, au fost demarate, la nivelul UAT Nădlac, lucrări de întabulare a terenurilor extravilane din fondurile bugetului de stat.
În această ordine de idei, informez proprietarii de terenuri din T 10 – parcela A 48 și T 13 – parcela A 54, care se află în sectorul supus intabulărilor, că au posibilitatea de A CONSULTA la sediul primăriei , până în data de 02.12.2016, documentele tehnice ale cadastrului pe sectorul cadastral 1 din UAT Nădlac, perioadă în care se pot depune contestații, la registratura instituției, în atenția biroului agricol.

COMUNICATUL PRIMĂRIEISari la conținut