Anunt delegare serviciu de salubrizare

ANUNŢ

DELEGARE SERVICIU DE SALUBRIZARE

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 10.08.2016, următorul proiect de act normativ:

–       delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, – Zona Nădlac

Sugestii, propuneri sau  opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data 26.08.2016.

Proiectul de Hotarare

Documentația proiectului de hotărâre poate fi consultată la sediul Primăriei Nădlac.

 

Primar

MĂRGINEAN IOAN-RADUSari la conținut