Anunţ Drapel Oraş Nădlac!

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că s-au elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, respectiv site-ul NT-TV în data de 30.10.2014, următorul proiect de act normativ:

Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.133/28.10.2014 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a drapelului orașului Nădlac

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 18.11.2014.

Primar

VASILE CICEACSari la conținut