Anunț elaborarea unui proiect de act normativ proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. Nădlac, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora

Primăria orașului Nădlac

Nr.191 din 09.01.2024

 

A  N  U  N  Ţ

 referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

 

         Astăzi, 09.01.2024, primăria orașului Nădlac, anunță deschiderea procedurii de transparență decizonală a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. Nădlac, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referatul de aprobare al primarului
  • Referatul arhitectului-șef
  • Regulamentul privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a A.T. Nădlac, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

Documentația poate fi consultată:

  • Pe pagina de internet a instituției, la primaria-nadlac.ro
  • La sediul instituției Primăria oraș Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.24, oraș Nădlac, județ Arad
  • Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 31.01.2024 (x) ca mesaj în format electronic pe adresa de email: office@primaria-nadlac.ro;(x) prin poștă, pe adresa Primăria oraș Nădlac, str.1 Decembrie, nr.24, oraș Nădlac, județ Arad; (x) la sediul instituției, la Registratură, la adresa str.1 Decembrie, nr.24, oraș Nădlac, județ Arad, între orele 8,00-12,00, 13,00-15,00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. Nădlac, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.‟

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://primaria-nadlac.ro/propneri-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-regulamentului-privind-aprobarea-conditiilor-in-care-se-realizeaza-accesul-furnizorilor-de-retele-de-comunicatii-electronice-pe-proprietatea-publica-sau/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 31.01.2024

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0257474844, email: office@primaria-nadlac.ro.

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. Nădlac, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.Sari la conținut