Anunț – Etapa 3 – PUZ și RLU – SPAŢII DEPOZITARE CEREALE, UTILAJE AGRICOLE- HALE ŞI SILOZURI

ANUNŢ ANUNŢ
în etapa 3 de aprobare   P.U.Z. – transparenţă  decizională

Primarul Orașului Nădlac anunţă că începând  cu  data  de 28.12.2017,  la  sediul primăriei orașului Nădlac , adresa str. 1 Decembrie nr. 24 camera Birou Urbanism, se poate consulta   documentaţia  P.U.Z.  şi R.L.U.  ZONĂ DE DEPOZITARE ŞI PRODUCŢIE AGRICOLĂ” SPAŢII DEPOZITARE CEREALE, UTILAJE AGRICOLE- HALE ŞI SILOZURI” forma finală.Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al orașului Nădlac, extravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:• C.F. 307821 Nădlac  , nr. cadastral  307821
Proiectantul PUZ-ului: S.C. PROIECT LINIA B  S.R.L.  tel: 0745 656 493

Beneficiarul PUZ-ului: FERMIERUL NADLACAN COPERATIVA AGRICOLA tel: 0741  255 188

Documentaţia PUZ este completă,  conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este   completată cu cerinţele şi  condiţiile din avize. În termen  de  30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se  pot  depune  în  scris,  observaţii recomandări, sugestii  şi  opinii  privind  documenţia,  la  registratura primăriei oraș Nădlac.
Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ,  pe   site-ul propriu şi la sediul primăriei oraș Nădlac.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadalc.ro.
PRIMAR,Mărginean Ioan Radu

 

  1. Memoriu PUZ
  2. Etapa 3 – R.L.U.
  3. Reglementari urbanistice

 Sari la conținut