Anunț – Etapa 3 – PUZ și RLU – strand

ANUNŢ

                                             în etapa 3 de aprobare   P.U.Z. – transparenţă  decizională                                                                                                                                                                            

Primarul Orașului Nădlac anunţă că începând  cu  data  de 24.01.2020,  la  sediul primăriei orașului Nădlac , adresa str. 1 Decembrie nr. 24 camera Birou Urbanism, se poate consulta   documentaţia  P.U.Z.  şi R.L.U.  ZONĂ SERVICII, ACTIVITĂȚI TURISTICE ȘI AGREMENT  forma finală.

Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al orașului Nădlac, intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

  • F. 303667 Nădlac, nr. cadastral 303667;

Proiectantul PUZ-ului: S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L.  tel: 0728 966 848

Beneficiarul PUZ-ului: ORAȘUL NĂDLAC  tel: 0747  055 609

Documentaţia PUZ este completă,  conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este   completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen  de  30 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, se  pot  depune  în  scris,  observaţii recomandări, sugestii  şi  opinii  privind  documenţia,  la  registratura primăriei oraș Nădlac.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ,  pe   site-ul propriu şi la sediul primăriei oraș Nădlac.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadalc.ro.

PRIMAR,

Mărginean Ioan RaduSari la conținut