Anunț – Etapa 3 – PUZ și RLU – zona industrială

ANUNŢ

în etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenţă decizională

Primarul Orașului Nădlac anunţă că începând cu data de 18.04.2019, la sediul primăriei orașului
Nădlac , adresa str. 1 Decembrie nr. 24 camera Birou Urbanism, se poate consulta documentaţia
P.U.Z. şi R.L.U. Întocmire P.U.Z. ȘI R.L.U. pentru Zonă industrială nepoluantă forma finală.
Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al orașului Nădlac, intravilanul localităţii Nădlac, identificat
prin:
 C.F. 307987 Nădlac, nr. cadastral 307987;
 C.F. 308723 Nădlac, nr. cadastral 308723

Proiectantul PUZ-ului: S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L. tel: 0728 966 848
Beneficiarul PUZ-ului: ORAȘUL NĂDLAC tel: 0747 055 609
Documentaţia PUZ este completă, conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este
completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.
În termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunţului, se pot depune în scris, observaţii
recomandări, sugestii şi opinii privind documenţia, la registratura primăriei oraș Nădlac.
Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen 10 zile calendaristice de la data
prezentului anunţ, pe site-ul propriu şi la sediul primăriei oraș Nădlac.
Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și
SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail
isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro.

PRIMAR,
Mărginean Ioan Radu

 

  1. Memoriu PUZ
  2. Etapa 3 – R.L.U.
  3. Reglementari urbanistice
  4. Plan de situație existent
  5. Plan mobilare
  6. Plan reglementări format Co
  7. Plan de încadrare în zonă
  8. Plan proprietatea terenurilor
  9. Plan drumuri A
  10. Plan drumuri B

 Sari la conținut