Anunț examen în vederea promovării în clasă a funcționarilor publici

Nr. 6160 din 15.10.2019

ANUNȚ

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC organizează examen în vederea
promovării în clasă a funcționarilor publici care au dobândit o diplomă de studii de nivel
superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat
util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice.
Data și ora desfășurării probelor stabilite :
– 31.10.2019 – ora 10.00 – proba scrisă
– 04.11.2019 – ora 10.00 – proba de interviu
BIBLIOGRAFIA pentru promovarea în clasă în funcția publică de execuție de
inspector asistent :
 Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 82/1991, privind contabilitatea, cu modificările și completările ulterioare;
 OUG nr. 37/2011, privind completarea L.82/1991;
 OMFP nr. 1792/2002, privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor indtituțiilor publice, precum și
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 OMFP nr. 1917/2005, privind Norme metodologice privind organizarea și conducerea
contabilității instituțiilor publice, plan de conturi pentru instituții publice și
instrucțiunile de aplicare a acestora;
 OMFP nr. 2021/2013, pentru modificarea și completarea OMFP nr.1917/20
 O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative
Condiții pentru examenul de promovare în clasă ( art.481 )
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să
îndeplinească următoarele condiții :
a) Să dobândească ulterior intrării în corpul funcționarilor publici o diplomă de studii de
nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu
considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau
instituției publice;
b) Să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile codului administrative

PRIMAR

MĂRGINEAN IOAN RADUSari la conținut