Anunţ – GE INVEST!!!

A N U N Ţ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, pe site-ul instituţiei www.primaria-nadlac.ro precum şi pe site-ul NT-TV în data de 25.11.2013, următoarea propunere:

– tariful pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţii

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data de 13.12.2013.

Primar
VASILE CICEAC

Adresa GE INVESTSari la conținut