Anunț Agenția pentru Protecția Mediului Arad pentru proiectul – Producere și distribuție a energiei termice în orașul Nădlac, utilizând energie geotermală în intravilanul orașului Nădlac – Decizia etapei de încadrare

Orașul Nădlac, titular al proiectului – ”Studiu de fezabilitate – Producere și distribuție a energiei termice în Orașul Nădlac, utilizând energie geotermală anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – Nu se supune evaluării impactului de mediu, de către Agenția pentru Protecția Mediului Arad în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat mai sus, propus a fi realizat în intravilanul orașului Nădlac (CF nr. 301725, 305033 și 303667).

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Arad, Splaiul Mureș, FN, de luni până vineri, între orele 09-16:30 precum și la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 17.12.2018.Sari la conținut