Anunț gospodărârea localității

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 01.02.2013, următorul proiect de act normativ:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC NR.16/30.01.2013 privind emiterea, în vederea iniţierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”.

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 20.02.2013.Sari la conținut