Anunt aprobare impozite și taxe pe anul fiscal 2019

Nr.37848 din 12.03.2018

 

 

A  N  U  N  Ţ

 

 

         PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 12.03.2018, următorul proiect de act normativ:

  • propunerea de indexare a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019

Sugestii, propuneri sau  opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data de 13.04.2018.

 

Proiect hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019

Anexa la hotărâre

Referat de specialitate

Expunere de motive

 

Primar

MĂRGINEAN IOAN-RADUSari la conținut