Anunț în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitor privat

ANUNŢ

în etapa 1 de  pregătire a elaborării P.U.Z-ului  iniţiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  și R.L.U.  în extravilan, zona drumul DN 7G,  de către investitor privat Hofma Invest S.R.L., pe terenul în suprafaţă de 61.036 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  extravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

  • F. 312486 Nădlac , nr. cadastral  312486;
  • F. 312487 Nădlac , nr. cadastral  312487;
  • F. 312512 Nădlac , nr. cadastral  312512;

Prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

PUZ- ZONA SERVICII și COMERT (PARCARE TIR-uri, HOTEL/RESTAURANT și STATIE DISTRIBUIRE CARBURANTI)”.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 17.11.2023, ora 09:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac.

Cei interesaţi vor trimite la Primăria orașului Nădlac observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  în termen de minim 10 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ(până în data de 17.11.2023), iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa, în maximum 10 zile calendaristice  pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474844, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADUSari la conținut