Anunț în etapa 2 de elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de investitor privat

ANUNŢ

în etapa 2 de  elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  si R.L.U. în zona drumul DN 7G,  de către investitor privat Hofma Invest S.R.L., pe terenul în suprafaţă de 61.036 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac, extravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

  • F. 312486 Nădlac , nr. cadastral  312486;
  • F. 312487 Nădlac , nr. cadastral  312487;
  • F. 312512 Nădlac , nr. cadastral  312512;

 

Proiectantul PUZ-ului este Arhi Proiect PBG s.r.l.; email: bogdanpuie@gmail.com

Publicul  este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei Nadlac, în perioada 28.11.2023 – 08.12.2023.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 08.12.2023, ora 09:00 la sediul primăriei Nadlac.

Răspunsurile la observaţiile şi  sugestiile  transmise precum şi rezultatele informării şi consultării  se vor posta pe site-ul primăriei şi  afişa  la sediul acesteia  în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, tel. 0747055609, 0257/474844, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

 

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADUSari la conținut