ANUNŢ în etapa 2 de elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de investitor privat

ANUNŢ

în etapa 2 de  elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  si R.L.U. zona extravilan la KM 578+021 al autostrăzii A1,  de către investitor privat S.C. RODARIO 59 S.R.L., pe terenul în suprafaţă de 368.100 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac, extravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

 • F. 310631 Nădlac , nr. cadastral  310631; C.F. 310632 Nădlac  , nr. cadastral  310632;
 • F. 310633 Nădlac , nr. cadastral  310633; C.F. 310634 Nădlac  , nr. cadastral  310634;
 • F. 310635 Nădlac , nr. cadastral  310635; C.F. 310636 Nădlac  , nr. cadastral  310636;
 • F. 310637 Nădlac , nr. cadastral  310637; C.F. 310638 Nădlac  , nr. cadastral  310638;
 • F. 310639 Nădlac , nr. cadastral  310639; C.F. 310640 Nădlac  , nr. cadastral  310640;
 • F. 310641 Nădlac , nr. cadastral  310641; C.F. 310642 Nădlac  , nr. cadastral  310642;
 • F. 310643 Nădlac , nr. cadastral  310643; C.F. 310644 Nădlac  , nr. cadastral  310644;
 • F. 310645 Nădlac , nr. cadastral  310645; C.F. 310646 Nădlac  , nr. cadastral  310646;
 • F. 310647 Nădlac , nr. cadastral  310647; C.F. 310648 Nădlac  , nr. cadastral  310648;
 • F. 310649 Nădlac , nr. cadastral  310649; C.F. 310650 Nădlac  , nr. cadastral  310650;
 • F. 310653 Nădlac , nr. cadastral  310653; C.F. 310654 Nădlac  , nr. cadastral  310654;
 • F. 310655 Nădlac , nr. cadastral  310655; C.F. 310656 Nădlac  , nr. cadastral  310656;
 • F. 310657 Nădlac , nr. cadastral  310657; C.F. 310658 Nădlac  , nr. cadastral  310658;
 • F. 310659 Nădlac , nr. cadastral  310659; C.F. 310660 Nădlac  , nr. cadastral  310660;
 • F. 310661 Nădlac , nr. cadastral  310661; C.F. 310662 Nădlac  , nr. cadastral  310662;
 • F. 310663 Nădlac , nr. cadastral  310663; C.F. 310664 Nădlac  , nr. cadastral  310664;
 • F. 310665 Nădlac , nr. cadastral  310665; C.F. 310666 Nădlac  , nr. cadastral  310666;
 • F. 310667 Nădlac , nr. cadastral  310667; C.F. 310668 Nădlac  , nr. cadastral  310668;
 • F. 310669 Nădlac , nr. cadastral  310669; C.F. 310670 Nădlac  , nr. cadastral  310670;
 • F. 310671 Nădlac , nr. cadastral  310671; C.F. 310672 Nădlac  , nr. cadastral  310672;
 • C.F. 310673 Nădlac , nr. cadastral  310673; C.F. 310674 Nădlac  , nr. cadastral  310674;
 • F. 310675 Nădlac , nr. cadastral  310675; C.F. 310676 Nădlac  , nr. cadastral  310676;
 • F. 303130 Nădlac , nr. cadastral  303130;

Proiectantul PUZ-ului este S.C. PRO ARHITECTURA S.R.L.; email: secretariat@proarhitecturarad.ro

Publicul  este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei Nadlac, în perioada 20.11.2020 – 30.11.2020.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 30.11.2020, ora 09:00 la sediul primăriei Nadlac.

Răspunsurile la observaţiile şi  sugestiile  transmise precum şi rezultatele informării şi consultării  se vor posta pe site-ul primăriei şi  afişa  la sediul acesteia  în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADUSari la conținut