Anunț licitație delegare serviciu dezinsecție, dezinfecție și deratizare

09.03.2021 16:46

PUBLICAT

Erate: 1

„Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare – parte componenta a serviciului de salubrizare in orasul Nadlac, judetul Arad”

„Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare – parte componenta a serviciului de salubrizare in orasul Nadlac, judetul Arad”

Tip procedura: Procedura simplificata
Tipul contractului: Servicii
Stare procedura: In desfasurare
Modalitate de desfasurare: OFFLINE

Modalitatea de atribuire:
CPV: 90921000-9 – Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)

Data limita depunere: 08.04.2021 09:00

243.160,00  RONSari la conținut