Anunț licitație masă lemnoasă pe picior

Nr.155/10.01.2022

A N U N Ț

  PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC, organizează:

 

  1. LICITAȚIE PUBLICĂ cu strigare pentru valorificarea cantității de ,,masă lemnoasă pe picior”, situată în Parcul Pădurice din orașul Nădlac,

Licitația va avea loc în data de 26.01.2022, ora 14:00, la sediul primăriei orașului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, jud. Arad.

Prețul de pornire al licitației publice cu strigare pentru ,,masa lemnoasă pe picior” este de 120 lei/mc.

Dosarele conținând documentele solicitate se vor depune la registratura organizatorului licitației, până la data de 24.01.2022, ora 12,00.

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, prețul de pornire al licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi, sunt afișate la sediul organizatorului licitației  și pe site-ul www.primaria-nadlac.ro

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Caietele de sarcini se obțin de la Compartimentul Impozite-Taxe din cadrul primăriei orașului Nădlac.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de telefon 0732.136.966 – insp. Aldea Ioan.

Act de punere în valoare

P R I M A R

IOAN-RADU MĂRGINEAN

 Sari la conținut