Anunț licitație masă lemnoasă pe picior

Nr. 7636 din 08.12.2021

A N U N Ț

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂDLAC organizează:

 

  1. LICITAȚIE PUBLICĂ cu strigare pentru valorificarea cantității de ,,masă lemnoasă pe picior”, situată în Parcul ,,Pădurice,, din orașul Nădlac.

Licitația va avea loc în data de 27.12.2021, ora 14:00, la sediul Primăriei orașului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, Jud. Arad.

Prețul de pornire a licitației publice cu strigare pentru masa lemnoasă ,,pe picior”este de 120 lei/mc.

 

Dosarele conținând documentele solicitate se vor depune la registratura organizatorului licitației, până la data de 21.12.2021, ora 12:00.

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, prețul de pornire al licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi, sunt afișate la sediul organizatorului licitației și pe site-ul www.primaria-nadlac.ro

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

 

    Caietele de sarcini se obțin de la Compartimentul Impozite –Taxe din cadrul primăriei orașului Nădlac.

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr de telefon 0732.136.966 – Insp. Aldea Ioan

 

Act de punere în valoare

 

P R I M A R

IOAN-RADU MĂRGINEAN

 Sari la conținut