Anunț licitație masă lemnoasă

Nr. 5150 din 10.08.2017

ANUNŢ

 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC organizează:

 

  1. Licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea cantității de masă lemnoasă ”pe picior”, situată în Parcul ”Pădurice” din orașul Nădlac.

Licitaţia va avea loc în data de 25.08.2017, ora 14.oo, la sediul Primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, jud. Arad.

Dosarele conţinând documentele solicitate se vor depune la registratura organizatorului licitaţiei, până în data de 23.08.2017, ora 12:oo.

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.primaria-nadlac.ro  

Licitația este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

 

Caietele de sarcini se  obţin de la Compartimentul Impozite-Taxe din cadrul primăriei oraşului Nădlac.

        Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon nr. 0732/136966.                          

Primar,

IOAN-RADU MĂRGINEAN

 

Anunt licitatie masa lemnoasa                        Anexa licitatie masa lemnoasa

 Sari la conținut