Anunț licitatie vanzare imobil

Nr. 413 din 28.01.2020

ANUNŢ

 PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC organizează:

Licitaţie publică pentru vânzarea imobilului (teren) evidențiat în CF nr. 309496 Nădlac, parcela nr. cad. 309496, în suprafață de 1.572 mp, situat în orașul Nădlac, Cartier Nou nr. 61, jud. Arad, la prețul de pornire a licitației de 28,57 lei/mp.

Licitaţia va avea loc în data de 12.02.2020, ora 10.oo, la sediul primăriei oraşului Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, jud. Arad.

În caz de neadjudecare, licitaţia  se va  repeta după trecerea a cel puţin 10  zile, de la data precedentei.

Caietul de sarcini se  obţine de la Compartimentul A.P.L., din cadrul  primăriei oraşului Nădlac.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon nr. 0728/041348.

 

Primar,

IOAN-RADU MĂRGINEANSari la conținut