ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI / PLAN PARCELAR T 170, A 1684, A 1682, A1685, Ps 1683

Nr. _2.712_/28.04.2022

 

ANUNȚ  PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ  A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI / PLAN PARCELAR T 170,  A 1684,  A 1682,  A1685,  Ps 1683 

 

Unitatea administrativ – teritorială NĂDLAC, din județul ARAD, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului / plan parcelar  T 170,  A 1684,  A 1682,  A1685,  Ps 1683, începând cu data de 05.05.2022, pe o perioadă de 30 de zile, la sediul Primăriei NĂDLAC, conform art. 40 alin. (7) si (8) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei, acestea fiind soluționate în perioada de afișare publică, dar nu mai târziu de 15 zile de la finalizarea perioadei de afișare.

 

PRIMAR,

Ioan Radu MĂRGINEAN

Semnătură, ștampilăSari la conținut