ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PE SECTOARELE CADASTRALE NR.10, 16, 18,21,22 – DE PE RAZA UAT NĂDLAC

COMUNICAT  

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI  PE SECTOARELE CADASTRALE NR.10, 16, 18,21,22  – DE PE RAZA  UAT NĂDLAC

 Prin prezenta, am plăcerea de a vă informa că, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoare cadastrale, conform prevederilor Ordinului ANCPI 819/2016, au fost   demarate, la nivelul UAT Nădlac,  lucrări de întabulare a terenurilor extravilane din fondurile bugetului de stat.

În această ordine de idei, informez proprietarii de terenuri din  :

 • Sectorul 10  :                –   parcela A 256
 • parcela A 261
 • Sectorul 16 :              –    parcela 1895/4

–    parcela 1895/2

–    parcela A 422

–    parcela A 411

 • Sectorul 18 :              –    parcela A 432
 • Sectorul 21 :             –     parcela A 120
 • parcela 116
 • parcela A 133
 • parcela A 135
 • parcela A 140
 • parcela Ps 554
 • parcela Ps 584
 • parcela Ps 556
 • Sectorul 22 :             –     parcela A  122
 • parcela Ps 123

că au posibilitatea de A CONSULTA  la sediul primăriei, până în data de 12.03.2021, documentele  tehnice ale cadastrului pe sectoarele cadastrale 10,16,18,21,22 – de pe raza  UAT Nădlac, perioadă în care se pot depune contestații, la registratura instituției , în atenția biroului agricol.

 

PRIMAR ORAȘ NĂDLAC ,

MĂRGINEAN IOAN-RADUSari la conținut