Anunț privind aprobarea planului de măsuri de prevenire și limitarea răspândirii coronavirusului COVID -19

DISPOZIŢIA Nr. _187_

din 11.03.2020

privind aprobarea planului de măsuri de prevenire și limitarea răspândirii coronavirusului COVID -19

            Primarul oraşului Nădlac,

                Având în vedere :

 • creşterea numărului de infecţii respiratorii acute şi declarării debutului sezonului gripal la nivelul tării
 • că infecțiile cu coronavirus au cunoscut o schimbare negativă semnificativă, la nivel european, riscul unei pandemii rămânând ridicat, iar combaterea coronavirusului presupune un efort coordonat, la nivel local, național, european și global.

În temeiul art.155 alin 1 lit.d, coroborat cu (5) lit.e,  art.196(1) lit.b, art.199 din OUG 57/2019 privind  Codul  Administrativ,

 

DISPUN :

 

Art.1.Se aprobă planul de măsuri de prevenire și limitarea răspândirii coronavirusului COVID -19 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Planul aprobat conform art.1  se aplică în perioada 12-31.03.2020.

         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică cu :

 • salariații instituției
 • cetățenilor prin afișare la sediul primăriei, pe site-ul primăriei
 • Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ-Compartimentul

Legalităţii Actelor şi Contencios.

PLANUL  

           DE MĂSURI DE PREVENIRE ȘI LIMITAREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSUL COVID-19

 1. Limitarea accesului publicului  în primărie prin blocarea accesului de pe str. 1 Decembrie
 2. Evitarea aglomerării la ghişeu şi optarea publicului pentru servicii poștale sau on-line, accesând e-mailul instituției : office@primaria-nadlac.ro
 3. Accesul publicului va fi permis doar în spaţiul special rezervat din cadrul instituției ( holul dinspre curte )
 4. Accesul și staționarea publicului la ghișeul taxe impozite este permis pentru maxim 2 persoane
 5. Sistarea audiențelor : solicitanţii se pot programa pentru audiențe telefonice accesând e-mailul instituției : office@primaria-nadlac.ro
 1. Angajații vor păstra distanţa de cel puţin 1 metru faţă de persoanele bolnave care tuşesc sau strănută; acesția sunt obligați a respecta eticheta tusei şi strănutului (folosirea batistelor de unică utilizare sau tuse/strănut la nivelul părții interne a articulației cotului, aruncarea batistelor de unică folosinţă la coşul de gunoi după utilizare);
 2. În vederea reducerii răspândirii virusului se recomandă spălarea frecventă, cu apă caldă şi săpun, a mâinilor după strănut, tuse, suflarea nasului  şi înainte de a mânca;
 3. Se recomandă aerisirea birourilor, dezinfectarea zilnică a ușilor, a balustradelor, etc cu soluții pe bază de alcool sau clor
 4. Se dispune achiziționarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși)

 Sari la conținut