Anunt privind consultarea populației cu privire la etapa de aprobare PUZ

ANUNŢ  

în etapa de aprobare   P.U.Z. – transparenţă  decizională

                                                                                                                                                                                          

Primarul Orașului Nădlac anunţă că începând  cu  data  de 25.05.2022,  la  sediul primăriei orașului Nădlac , adresa str. 1 Decembrie nr. 24 camera Birou Urbanism, se poate consulta documentaţia  P.U.Z.  şi R.L.U.  Zonă construită protejată și centrală UTR 2, forma finală.

Amplasament PUZ: teritoriul administrativ al orașului Nădlac, intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

  • U.T.R. 2;

Proiectantul PUZ-ului: S.C. PROIECT  LINIA B S.R.L.  tel: 0745656493

Beneficiarul PUZ-ului: ORAȘUL NĂDLAC  tel: 0747  055 609

Documentaţia PUZ este completă,  conţine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi este   completată cu cerinţele şi condiţiile din avize.

În termen  de  30 zile calendaristice de la data prezentului anunţ, se  pot  depune  în  scris,  observaţii recomandări, sugestii  şi  opinii  privind  documenţia,  la  registratura primăriei oraș Nădlac.

Răspunsurile la observaţiile transmise se vor posta şi afişa în termen 10 zile calendaristice de la data prezentului anunţ,  pe   site-ul propriu şi la sediul primăriei oraș Nădlac.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadalc.ro.

Hartă PUZ

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADUSari la conținut