Anunț privind consultarea populației cu privire la propunerile PUZCP

ANUNŢ

privind consultarea populației cu privire la propunerile PUZCP

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre consultarea populației cu privire la propunerile P.U.Z. pentru zone construite protejate, iniţiat de Autoritatea Administraţiei Publice Locale, pe terenul în suprafață de aproximativ 20 ha, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  Zona Centrului Slovac, identificat prin:

  • Limitele U.T.R. 2, care reprezintă zona centrală dezvoltară în jurul parcului central

Prezentarea în cadrul unei expoziții a propunerilor pentru:

PLAN URBANISTIC ZONAL- ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ ȘI CENTRALĂ U.T.R. 2”.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 30.07.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac.

Cei interesaţi vor trimite la Primăria orașului Nădlac observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la propunerile PUZ  în termen de minim 15 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ(până în data de 30.07.2021), iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa, în maximum 10 zile calendaristice  pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADU

 Sari la conținut