Anunt privind etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului inițiat de investitor privat

ANUNȚ

în etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.Z-ului inițiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunță publicul, autoritățile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenția realizării unui P.U.Z. si R.L.U. zona din nord a orașului, de către investitor privat ORANGE ROMANIA SA, proprietar al terenului în suprafață de 153 mp este Boldizsar Zoltan Melchior, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac, extravilanul localității Nădlac, identificat prin:

–     C.F. 312423 Nădlac, nr. cad. 312423;

Prezentarea succintă a argumentării intenției de elaborare a planului si a obiectivelor planului: ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA INTRODUCERII IMOBILULUI CU NR. CAD. 312423 ÎNSCRIS ÎN CF 312423 NĂDLAC, SUPRAFEȚEI DE 153 MP, ÎN INTRAVILANUL ORAȘULUI NĂDLAC ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: ”STAȚIE FIXĂ TELEFONIE MOBILĂ TIP GSM TI 0492 NĂDLAC, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ”

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă în data de 23.08.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac.

Cei interesați vor trimite la Primăria orașului Nădlac observații, comentarii sau semnalări cu privire la intenția de elaborare PUZ în termen de minim 10 zile calendaristice de la data prezentului anunț, iar răspunsurile la acestea se vor posta și afișa, în maximum 10 zile calendaristice pe site-ul propriu și la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. l Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADUSari la conținut