Anunț privind finanțările pentru organizațiile nonprofit 2021 – sesiunea 2

Anunţ de participare

Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

ORAȘ NĂDLAC, CUI 3518822, NĂDLAC, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, telefon 0257-474325, fax 0257-473300,e-mail: office@primaria-nadlac.ro

 

Orașul Nădlac invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, protecția mediului și culte religioase.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, protecția mediului și culte religioase, pe anul 2021, sesiunea a II-a, este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 200.500 lei defalcat pe domeniul cultură 53.500 lei, pe domeniul protecția mediului 5.000 lei, și pe domeniul culte religioase 142.000 lei.
  3. Durata proiectelor: până în 30.11.2021.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 22.10.2021, ora 12.00
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: oraşul Nădlac, strada 1 Decembrie nr. 24, judeţul Arad.
  6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în data de 22.10.2021, ora 16.00.

 Sari la conținut