Anunț privind finanțările pentru organizațiile nonprofit!

Autoritatea finanțatoare : Oraș Năƒdlac, CUI 3518822, str. 1 Decembrie, nr. 24, județul Arad, telefon 0257-474325, fax 0257-473300, e-mail: office@primaria-nadlac.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțăƒrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, respectiv Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilムdin fonduri publice a proiectelor structurilor sportive și ale asociaților de sport pe ramură județene și ale municipiului București, face cunoscut domeniile pentru care se acordă finanțăƒri nerambursabile pentru anul de execuție bugetarム2017.

  1. Anunț finanțări nonprofit
  2. Regulament

 Sari la conținut