ANUNŢ privind inițiativa de elaborare PUZCP

ANUNŢ

privind inițiativa de elaborare PUZCP

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate și proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z. pentru zone construite protejate, iniţiat de Autoritatea Administraţiei Publice Locale, pe terenul în suprafață de aproximativ 20 ha, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  Zona Centrului Slovac, identificat prin:

  • Limitele U.T.R. 2, care reprezintă zona centrală dezvoltară în jurul parcului central

Prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare a planului și a obiectivelor planului:

PLAN URBANISTIC ZONAL- ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ ȘI CENTRALĂ U.T.R. 2”.

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 18.01.2021, ora 09:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac.

Cei interesaţi vor trimite la Primăria orașului Nădlac observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  în termen de minim 12 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ(până în data de 18.01.2021), iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa, în maximum 10 zile calendaristice  pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADUSari la conținut