Anunț procedura privind „Obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii”

Nr.5887 din 15.09.2021

A  N  U  N  Ţ

 

          PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 15.09.2021, următorul proiect de act normativ:

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data de 08.10.2021.

Primar oraș Nădlac

MĂRGINEAN IOAN-RADU

 Sari la conținut