Anunț proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2023

Primăria orașului Nădlac

Nr.142 din 04.01.2023

 

A  N  U  N  Ţ

 referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

 

          Astăzi, 04.01.2023, primăria orașului Nădlac, anunță deschiderea procedurii de transparență decizonală a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2023.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

Documentația poate fi consultată:

  • Pe pagina de internet a instituției, la primaria-nadlac.ro
  • La sediul instituției Primăria oraș Nădlac, str. 1 Decembrie, nr.24, oraș Nădlac, județ Arad
  • Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 19.012023

(x) ca mesaj în format electronic pe adresa de email: office@primaria-nadlac.ro;(x) prin poștă, pe adresa Primăria oraș Nădlac, str.1 Decembrie, nr.24, oraș Nădlac, județ Arad; (x) la sediul instituției, la Registratură, la adresa str.1 Decembrie, nr.24, oraș Nădlac, județ Arad, între orele 8,00-12,00, 13,00-15,00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al orașului Nădlac pentru anul 2023.‟

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://primaria-nadlac.ro/propuneri-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-anul-fiscal-2023/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 19.01.2023.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0257474325, email: office@primaria-nadlac.roSari la conținut