Anunț proiect de hotărâre privind taxe și impozite locale și taxe asimilate anul fiscal 2022

A  N  U  N  Ţ

 

 

          PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că   s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 15.10.2021, următorul proiect de act normativ:

        Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data de 12.11.2021.

 Sari la conținut