Anunț proiecte de hotărâri impozite și taxe locale

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC,

anunţă locuitorii oraşului că s-au elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 13.11.2012, următorul proiect de act normativ:

– HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC NR.147/12.11.2012 privind emiterea, în vederea inițierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2013.

Anexa 1 taxe piaţă

Anexa 2 taxe SPCLEP

Anexa 3 taxe urbanism

Anexa 4 taxe protecţia civilă

Anexa 5 taxe speciale SVSU

Anexa 6 taxe speciale SMURD

Anexa 7 taxe speciale compariment impozite

Anexa 8 taxe speciale contracte arendare

– HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NĂDLAC NR.148/12.11.2012 privind emiterea, în vederea inițierii procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a acordului de principiu asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2013.

Anexa taxe ocupare temporara domeniului public

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, până în data de 30.11.2012.Sari la conținut