Anunț propuneri taxe și impozite locale și taxe speciale pentru anul 2021

Nr. 5665 din 16.10.2020

A N U N Ţ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-ul NT-TV în data de 16.10.2020, următorul proiect de act normativ:
– propuneri de taxe speciale aplicabile în anul fiscal 2021
– propunerile nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2021

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac, birou registratură, până în data de 16.11.2020.

Propunere taxe și impozite locale pentru anul 2021

Propuneri de taxe speciale aplicabile în anul fiscal 2021

Propunere taxe și impozite locale pentru anul 2021 – anexa7

Propuneri de taxe speciale aplicabile în anul fiscal 2021 – anexa7Sari la conținut