Anunț propuneri taxe și impozite locale și taxe speciale pentru anul 2020

Nr. 6211 din 18.10.2019

A N U N Ţ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂDLAC, anunţă locuitorii oraşului că
s-a elaborat şi afişat la sediul primăriei, precum şi pe site-ul instituţiei, site-
ul NT-TV în data de 18.10.2019, următorul proiect de act normativ:
– propuneri de taxe speciale aplicabile în anul fiscal 2020
– propunerile nivelurilor valorilor impozabile, a impozitelor şi
taxelor locale şi a altor taxe asimilate, a taxelor pentru ocuparea
temporară a domeniului public/privat al orașului Nădlac, precum şi
a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2020

Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se
pot depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Nădlac,
birou registratură, până în data de 08.11.2019.

Propunere taxe și impozite locale pentru anul 2020Sari la conținut