ANUNT PUZ ZONA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE AGRICOLA

 

ANUNŢ

            în etapa 1 de  pregătire a elaborării P.U.Z-ului  iniţiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  si R.L.U.  zona din nord a terenurilor situate la Fermierul Est Nădlac,  de către investitor privat FERMIERUL NADLACAN COPERATIVA AGRICOLA,  proprietar al terenului în suprafaţă de 10.000 mp , situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  extravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

  • F. 307821 Nădlac, nr. cad. 307821;

Prezentarea succinta a argumentării intenţiei de elaborare a planului si a obiectivelor planului:

P.U.Z. – ZONA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE AGRICOLA” SPATII DEPOZITARE CEREALE, UTILAJE AGRICOLE-HALE SI SILOZURI’’

Se organizează întâlnire cu locuitorii din zonă  în data de 20.03.2017, ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Nădlac.

Cei interesaţi vor trimite la Primăria orașului Nădlac observaţii, comentarii sau semnalări cu privire la intenţia de elaborare PUZ  în termen de minim 10 zile calendaristice de la  data prezentului anunţ, iar răspunsurile la acestea se vor posta şi afişa, în maximum 10 zile calendaristice  pe site-ul propriu şi la sediul primăriei.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADUSari la conținut