ANUNT PUZ în etapa 2 de elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de investitor privat

 

ANUNŢ

în etapa 2 de  elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre elaborarea propunerilor de P.U.Z.  si R.L.U.  zona din nord a terenurilor situate la Fermierul Est Nădlac,  de către investitor privat FERMIERUL NADLACAN COPERATIVA AGRICOLA,  proprietar al terenului în suprafaţă de 10.000 mp , situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac,  extravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

 

  • F. 307821 Nădlac, nr. cad. 307821;

Proiectantul PUZ-ului este S.C. PROIECT LINIA B S.R.L  ;email: proiectlinia_b@yahoo.com

Publicul  este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii  asupra acestor documente la sediul Primăriei Nadlac,  în perioada 10.05.2017-19.05.2017.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 22.05.2017, ora 15:30 la sediul primăriei Nadlac.

Răspunsurile la observaţiile şi  sugestiile  transmise precum şi rezultatele informării şi consultării  se vor posta pe site-ul primăriei şi  afişa  la sediul acesteia  în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac str. 1 Decembrie nr. 24 tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.

 

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADUSari la conținut