ANUNŢ în etapa a 2-a de pregătire a elaborării P.U.Z-ului iniţiat de investitor privat

ANUNŢ

în etapa a 2-a de  elaborare a propunerilor de P.U.Z iniţiat de investitor privat

 

Primarul orașului Nădlac anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă despre intenţia realizării unui P.U.Z.  si R.L.U. zona Centrului Slovac, strada Piața Unirii nr. 9 și George Coșbuc nr. 52,  de către investitor privat BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ DIN ROMÂNIA-PAROHIA SLOVACĂ NĂDLAC, pe terenul în suprafaţă de 3941 mp, situat pe teritoriul administrativ al orașului Nădlac, intravilanul localităţii Nădlac, identificat prin:

 

  • F. 304898 Nădlac, nr. cadastral 304898;
  • F. 302094 Nădlac, nr. cadastral 302094;

 

Proiectantul PUZ-ului este S.C. PROIECT LINIA B S.R.L.; email: proiectlinia_b@yahoo.com

Publicul  este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei Nadlac, în perioada 01.02.2019 – 11.02.2019.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare,  în data de 11.02.2019, ora 08:00 la sediul primăriei Nadlac.

Răspunsurile la observaţiile şi  sugestiile  transmise precum şi rezultatele informării şi consultării  se vor posta pe site-ul primăriei şi  afişa  la sediul acesteia  în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt ISTVANOVICZ CĂLIN și SZIDOR IANA, adresa: Nădlac, str. 1 Decembrie nr. 24, tel. 0747055609, 0257/474325, e-mail isty.calin@gmail.com office@primaria-nadlac.ro, www.primaria-nadlac.ro.   

 

 

PRIMAR,

MARGINEAN IOAN RADU

 

 

 

 Sari la conținut